Nieuwste SZW lijst

Nieuwste SZW lijst

De nieuwste SZW lijst van de Inspectie SZW is momenteel online beschikbaar. Tweemaal per jaar publiceert de Inspectie in de Staatscourant een nieuwe versie van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen. In...