Handreiking nadeelcompensatie beschikbaar

Handreiking nadeelcompensatie beschikbaar

Zodra de Omgevingswet in werking treedt zal ook de regeling voor nadeelcompensatie uit de Awb (Algemene wet bestuursrecht) in werking treden. Een handreiking voor deze compensatie is nu beschikbaar via de website van het Informatiepunt Leefomgeving. In de handreiking...