Nieuw internationaal kader beheer chemische stoffen

Nieuw internationaal kader beheer chemische stoffen

Tijdens de Internationale Conferentie over het beheer van chemische stoffen (ICCM5) in Bonn is tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een overeenstemming bereikt over een nieuw internationaal kader voor het beheer van chemicaliën. Doel van de...