Rapport Artikel 8 Brzo: prikkeling tot samenwerking

Rapport Artikel 8 Brzo: prikkeling tot samenwerking

Om inzichtelijk te maken hoe onderlinge risico’s binnen een cluster van Brzo-bedrijven beperkt en beheerst kunnen worden hebben Arcadis en Berenschot een onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat artikel 8 de samenwerking tussen Brzo-bedrijven nauwelijks...