Handreiking nadeelcompensatie beschikbaar

Handreiking nadeelcompensatie beschikbaar

Zodra de Omgevingswet in werking treedt zal ook de regeling voor nadeelcompensatie uit de Awb (Algemene wet bestuursrecht) in werking treden. Een handreiking voor deze compensatie is nu beschikbaar via de website van het Informatiepunt Leefomgeving. In de handreiking...
Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet wordt met ten minste drie maanden en mogelijk met zes maanden uitgesteld. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft dat in een brief aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer meegedeeld. De minister...
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin