Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Tot 17 november kan gereageerd worden op het verzamelbesluit Omgevingswet 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit bevat technische wijzigingen in de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet. Het gaat hier...
Omgevingswet weer met een half jaar uitgesteld

Omgevingswet weer met een half jaar uitgesteld

Op aandringen van de provincies is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2023. Volgens minister De Jonge is invoering op 1 januari 2023 te vroeg omdat nog niet alle elementen op de voor de provincies belangrijke instrumenten in de keten zijn beproefd....
Handreiking nadeelcompensatie beschikbaar

Handreiking nadeelcompensatie beschikbaar

Zodra de Omgevingswet in werking treedt zal ook de regeling voor nadeelcompensatie uit de Awb (Algemene wet bestuursrecht) in werking treden. Een handreiking voor deze compensatie is nu beschikbaar via de website van het Informatiepunt Leefomgeving. In de handreiking...
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin