Strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

Strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

Om werknemers die met reprotoxische stoffen werken beter te beschermen tegen de risico’s die deze stoffen met zich meebrengen heeft de EU de richtlijn over chemische stoffen aangepast. Hiermee zullen de strengere regels die al gelden voor kankerverwekkende en mutagene...