Nieuwe regels voor het werken met reprotoxische stoffen

Nieuwe regels voor het werken met reprotoxische stoffen

Onlangs heeft de Europese Unie de richtlijn voor gevaarlijke stoffen (CMD) gewijzigd met de opname van voor de voortplanting gevaarlijke stoffen (reprotoxische of reproductietoxische stoffen). Strengere regels die al langer van toepassing waren op kankerverwekkende en...
Strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

Strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

Om werknemers die met reprotoxische stoffen werken beter te beschermen tegen de risico’s die deze stoffen met zich meebrengen heeft de EU de richtlijn over chemische stoffen aangepast. Hiermee zullen de strengere regels die al gelden voor kankerverwekkende en mutagene...