Subsidieregeling waterstof in mobiliteit

Subsidieregeling waterstof in mobiliteit

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de realisatie van waterstoftankstations en de meerkosten voor de aanschaf van waterstofvoertuigen. Zij komt hierbij tankstationhouders en vervoerders tegemoet in de...

22,5 miljoen euro beschikbaar voor modal shift

Sinds 1 januari van dit jaar is er een subsidieregeling voor verladers en expediteurs die ervoor kiezen om hun wegtransport naar de binnenvaart of het spoor te verplaatsen. In totaal is 22,5 miljoen euro beschikbaar voor deze zogenoemde ‘modal shift’. Van de 22,5...