Meldpunt varend ontgassen

Meldpunt varend ontgassen

Op 1 juli is in Nederland de eerste fase van het verbod op het varend ontgassen ingegaan. Met ingang van deze datum is het ontgassen naar de buitenlucht van bepaalde stoffen niet meer toegestaan. Vervoerders dienen nu over te stappen op eenheids- of verenigbaar...
Per 1 oktober Europees ontgasverbod

Per 1 oktober Europees ontgasverbod

Op 1 oktober 2024 zal de eerste fase van het Europees verbod op varend ontgassen ingaan. Zwitserland diende op 23 april als laatste land de akte van bekrachtiging voor aanpassing van het CDNI-verdrag in bij de CCR in Straatsburg. Luxemburg, Nederland, Duitsland,...
Internetconsultatie verbod varend ontgassen versnellen

Internetconsultatie verbod varend ontgassen versnellen

Uiterlijk 1 juli 2024 zal het verbod op varend ontgassen van kracht worden. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen 4 verschillende fases. Vanuit de binnenvaart is al eerder gesuggereerd om fase 1 (het verbod op het ontgassen van stoffen/mengsels met meer dan 10%...