Rapportage inzake HNS-verdrag

Rapportage inzake HNS-verdrag

Op 15 februari jl. heeft in de Tweede Kamer een plenair debat plaatsgevonden over de goedkeuringswet inzake het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen...